NAZAJ
Katere so značilnosti govorjenega besedila?

Govorjena besedila lahko nastajajo spontano ali pa se na govor vnaprej pripravimo, in sicer z opornimi točkami ali si celotno besedilo napišemo ter se ga naučimo povedati na pamet, npr. za govorni nastop. Ali bo besedilo tvorjeno spontano ali ne, je odvisno od sporazumevalnih okoliščin. Če ste zboleli in greste k zdravniku ali k zdravnici, potem verjetno najprej razmislite, kaj mu/ji boste povedali. Če pa se dobite s prijatelji in prijateljicami, verjetno o tem, kaj boste povedali in kako boste to povedali, ne razmišljate veliko. V govoru ste spontani, čustveni.

 

Spontanost je ena od tistih značilnosti govorjenih besedil, ki vpliva tudi na druge značilnosti teh besedil.

 

 

Poleg spontanosti je za govorjena besedila značilno še:

  • čustvenost

Primer 1

tm naše kužke imenujejo kr kosmati dohtrčki

 

  • neknjižnost 

Primer 2
eno od nam vsem najbol zabavnih je bila telovadba s Fjordom in ne morte si mislt s kakšno voljo so ti starostniki stari osemset let in več dvigovali roke visoko kvišku da se je Fjord vsedu ali jih spustili nizko h tlom da se je pes ulegelEna od najzabavnejših (dejavnosti) je bila telovadba s Fjordom. Ne morete si misliti, s kakšno voljo so ti starostniki, stari osemdeset let in več, dvigovali roke visoko kvišku, da se je Fjord usedel, ali jih spustili nizko k tlom, da se je pes ulegel.

 

  • večja odvisnost od sporazumevalnih okoliščin

Primer 3

dej ja dej a gremo zadn dan pridemo s kolesi v šolo

 

  • dodajalna skladenjska razmerja, npr. vezalno priredje, prilastkov odvisnik

Primer 4

danes se usedete v svoj avto in se odpeljete v mesto

 

  • izrazi, ki poslušalcu označujejo, kako je to, kar bo izrečeno, povezano s tem, kar je že bilo povedano, npr. mimogrede, namreč, kakorkoli že, še to, prav, okej, eee

 

Primer 5
danes vam bom predstavila ruskega pisatelja in prevajalca Fjodora Mihajloviča Dostojevskega ki je znan kot eden izmed pomembnejših predstavnikov jus() ruskega realizma in eee Fjodor se je rodil enajstega novembra tisoč osemsto enaindvajset v Moskvi v Marijini bolnišnici za eee revneRuski pisatelj in prevajalec Fjodor Mihajlovič Dostojevski je znan kot eden izmed najpomembnejših predstavnikov ruskega realizma. Rodil se je 11. novembra 1821 v Moskvi v Marijini bolnišnici za revne.

 

  • izrazi, ki kažejo na to, da govorec razmišlja, omahuje, morda išče besedo ali pa se popravi

Primer 6

namreč praznoverni ljudje na naših tleh so bili mnenja da je ta človeška ribica kadar jo je naplavilo po vodah iz kraških jam pravzaprav mladič od zmaja se pravi zmajev mladič.

 

  • izrazi, s katerimi govorec želi pritegniti poslušalčevo pozornost, npr. a ne, ne, kaj ne, čuj, dej, a

Primer 7

a si predstavlate da enkrat u bližni prihodnosti da bi namesto tega uzel svoj pametni telefon ...

 

  • izrazi, s katerimi poslušalec izraža, da spremlja in razume izrečeno, npr. jezikovni izrazi: aha, hm, ja ja; nejezikovni izrazi: prikimavanje, odkimavanje, smeh, aplavz
  • spremenjen je lahko besedni red

Primer 8

po moje po moje da bo u izi tole