NAZAJ
Kako napisati povzetek?

Povzetek je del besedila ali samostojno besedilo. Povzemamo lahko različna besedila, zato je način, kako bomo napisali konkretni povzetek, odvisen od besedila, ki ga povzemamo. V splošnem ne obstaja pravilo, ki bi določilo, koliko povedi izhodiščnega besedila je ena poved povzetka. Bistveno je, da enakomerno povzamemo vsebino izhodiščnega besedila in namene vseh besedilnih enot, tudi vizualnega, zvočnega koda. Dolžina povzetka je torej odvisna od dolžine izhodiščnega besedila, lahko pa jo določi npr. učitelj ali učiteljica.

 

Pri pisanju povzetka skladno z vsebino izhodiščnega besedila

  • izberemo pomembne informacije, npr. kdo so literarni liki, kdo so udeleženci dogodka, o čem besedilo govori
  • izbrane informacije zapišemo v enakem zaporedju, kot so v izhodiščnem besedilu
  • opuščamo manj pomembne informacije
  • posplošimo, npr. poiščemo skupni nadpomenski izraz

Primer 1

Miha je kosil, sejal, žel, oral, krmil, gnojil in okopaval → Miha je kmetoval.

 

  • združujemo

Primer 2

Pobegnil je, ker je bil jezen. → Iz jeze je pobegnil

 

 

Pri povzemanju npr. strokovnega članka povzetek vsebuje odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kaj je predmet izhodiščnega besedila?
  • Katere raziskovalne metode so bile uporabljene?
  • Kaj je teza?
  • Kateri so rezultati oz. ugotovitve?