NAZAJ
Prislovi tipa zato

Prislove, ki so nastali iz zveze predloga s samostalniško besedo, pridevniško besede ali prislovom, pišemo skupaj.

 

To so prislovi kot dokaj, naravnost, narazen, nadvse, odkar, ponekod, poredko, vstran, zdaleč, zagotovo, zamalo, zares, zato.