NAZAJ
Zapis števnikov

 

Števnike pišemo skupaj ali narazen.

 

Skupaj pišemo:

  • glavne števnike do 100 in stotice, na primer devetnajst, petintrideset, tristo

Primer 1

Glasbeno šolo Celje trenutno obiskuje skoraj sedemsto učencev in dijakov, zaposlenih pa je preko sedemdeset rednih in pogodbenih sodelavcev.

 

  • vrstilne, ločilne in množilne števnike, na primer dvaintrideseti, tritisoči; dvoje, petero; dvojen, deseteren

Primer 2

Glasbena mladina ljubljanska že šestindvajseto leto zapored prireja večere glasbe in poezije z naslovom Jesenske serenade.

 

Narazen pišemo druge glavne števnike, tudi tisočice, na primer dvesto dvanajst, tri tisoč, pet milijonov, dvesto dva tisoč dvesto.

 

Primer 3

Med starše smo razdelili sedemsto petdeset anketnih vprašalnikov.