NAZAJ
Zaimki tipa name

Navezna oblika osebnega zaimka je sestavljena iz enozložnega predloga in naslonske (kratke) oblike osebnega zaimka. Tvorimo jo samo v tožilniku.

 

Pišemo jo skupaj s predlogom: na + me = name, na + te = nate, na + sebe = nase. Prav tako tudi zveze s predložno obliko va- (vame, vate) in vse zveze z obliko -nj (vanj, nanj, predenj).

 

Pri navezni obliki poudarimo predlog (naglas je torej na predlogu ali prvem zlogu), na primer name, nate, nase, nanjo, vame, nadme, nadenj, predse.

 

Primer 1

Babica bo z veseljem popazila nate.

 

Dolgo (naglasno) obliko osebnega zaimka uporabimo, če želimo zaimek posebej poudariti. V tem primeru ga pišemo ločeno od predloga.

 

Primer 2

Babica bo z veseljem popazila na tebe.