NAZAJ
Premi govor

 

Premi govor je sestavljen iz dveh delov: spremnega stavka in dobesednega navedka. Dobesedni navedek zapišemo med narekovaji.

 

Spremni stavek lahko stoji:

  • pred dobesednim navedkom (od njega je ločen z dvopičjem)

Primer 1

Ema je vprašala: »Kdo še pride?«

 

  • za dobesednim navedkom (od njega je ločen z vejico, vprašajem, klicajem ali tremi pikami)

Primer 2

»Miha bo prišel,« je rekla Maja.

»Kdo še pride?« je vprašala Ema.

»Ti povej!« je rekla.

»Sem nekje daleč ...« je zasanjano odgovorila.

 

  • sredi dobesednega navedka (od njega je ločen z vejico)

Primer 3

»In kdo še,« je vprašala Ema, »pride jutri?«

 

Narekovaji so lahko v umetnostnih besedilih tudi izpuščeni. Takrat se na začetku dobesednega navedka običajno pojavlja pomišljaj.

 

Primer 4

– Kaj lahko pričakujem od življenja? se je vprašala.