NAZAJ
Vezaj

 

Vezaj je ločilo, ki ga pišemo s krajšo črtico (-). Pogosto ga neustrezno zamenjujemo s pomišljajem, ki je daljša črtica (–).

 

Vezaj uporabljamo kot:

  • stično ločilo (brez presledkov)
  • nestično ločilo (s presledki na obeh straneh)

Stični vezaj se uporablja:

  • za povezovanje dveh besed v pomenu in (med deli priredno zložene besede), na primer angleško-slovenski

Primer 1

Sva tik pred slovensko-hrvaško mejo.

 

  • ob črki ali števki (med sestavinami zloženk, nastalih iz podredne zveze), na primer D-vitamin, 5-metrski

Primer 2

V tej skladbi niso note za violiniste prav nič težke, saj se vse dogaja le v C-duru.

 

  • za označevanje izpuščenega dela besede (na koncu pisno osamosvojenega dela zloženke ali sestavljenke), na primer osmo- in devetošolci

Primer 3

Med 4000 prostovoljci je največ osnovno- in srednješolcev.

 

Nestični vezaj se uporablja med osebnim imenom in vzdevkom oz. med prvotnim in privzetim priimkom, na primer Josip Murn - Aleksandrov.

 

Primer 4

Boštjana Gorenca - Pižamo poznamo kot komika, pisca kolumn, scenarijev za stripe in ne nazadnje kot prevajalca.

 

Če si ne moremo zapomniti, katera izmed obeh črtic je pomišljaj in katera vezaj, si lahko pomagamo tako: beseda vezaj je krajša in se nanaša na krajšo črtico (-), beseda pomišljaj pa je daljša in se nanaša na daljšo črtico (–).