NAZAJ
Pomišljaj

 

Pomišljaj je ločilo, ki ga zapišemo z daljšo črtico (–). Pogosto ga neustrezno zamenjujemo z vezajem, ki je krajša črtica (-).

 

Pomišljaj je lahko:

  • enodelno ločilo

Primer 1

Prinesel mi je kup daril knjigo, šopek rož in ročno izdelano vazo.

 

  • dvodelno ločilo

Primer 2

Leta 1980 tega se še dobro spominjam sem si kupil svoj prvi avto.

 

Uporabljamo ga kot:

  • nestično ločilo (zapisano s presledkom na obeh straneh)
  • stično ločilo (zapisano brez presledka)

Stični pomišljaj se uporablja namesto predlogov od ... do ... (strani 34–65) in pri zapisu temperature (–11 °C).

 

Primer 3

Trgovina je odprta 7.0014.00.

 

Primer 4

Najnižja izmerjena temperatura v tem obmorskem mestecu je 2 ºC.

 

Predlogov od ... do ... ne uporabljamo hkrati s stičnim pomišljajem (neustrezna raba: od 9–10; ustrezna raba: 9–10).

 

Pomišljaja ne najdemo na tipkovnici, zato nekateri namesto njega uporabijo vezaj, to je krajšo črtico, kar pa ni ustrezno. Pomišljaj najlažje dobimo tako, da uporabimo bližnjico Ctrl in minus (-) na številčnem delu tipkovnice.

 

Če si ne moremo zapomniti, katera izmed obeh črtic je pomišljaj in katera vezaj, si lahko pomagamo tako: beseda pomišljaj je daljša in se nanaša na daljšo črtico (), beseda vezaj pa je krajša in se nanaša na krajšo črtico (-).