NAZAJ
Vejica pred in, ter, pa
Vejica pred vezniki in, ter, pa

Pred vezniki in, pa, ter vejice ne pišemo v vezalnem priredju, torej kadar povezujejo najmanj dva stavka, ki izražata sočasnost oziroma hkratnost ali zaporedje.

 

Vejico pred vezniki in, pa, ter pišemo, kadar niso rabljeni v vezalnem priredju, ampak izražajo:

  • protivnost (imajo enak pomen kot vezniki ampak, a, toda)

Primer 1

Poslušala je ves čas, in (= ampak) ni razumela ničesar.

  • posledico (imajo enak pomen kot veznik zato)

Primer 2

Bila je uspešna, in (= zato) so jo povabili na sestanek.

 

Vejico pišemo tudi, če to zahteva vmesni odvisni stavek.

 

Primer 3

Poslušali so glasbo, ki jih je zanimala, in v njej uživali.