NAZAJ
Vejica v polstavku, pristavku, pastavku in dostavku

Polstavek, pristavek, pastavek in dostavek so posebne oblike stavkov, ki jih od preostalega dela povedi ločimo z vejico. Če se pojavijo sredi preostalega dela povedi, so z vejico ločeni na obeh straneh.

 

POLSTAVEK je stavek, ki nima osebne glagolske oblike. Njegovo jedro je lahko:

  • deležje

Primer 1

Boječ se pripomb, se je deklica približala sošolcem.

 

  • deležnik

Primer 2

Prinesel je vabila, natisnjena na ekološki papir.

 

  • nedoločnik

Primer 3

Biti pilot, je njegova želja.


 

  • pridevnik

Primer 4

Prinesi knjigo, polno lepih misli.

 

  • samostalnik

Primer 5

Prijateljica Lara, odličnjakinja, se je udeležila mednarodnega tekmovanja.

 

Polstavek lahko razvijemo v glagolski stavek.

 

Primer 6

Sladico, prelito s čokolado, so z veseljem pojedli. → Sladico, ki je bila prelita s čokolado, so z veseljem pojedli.


 

 

PRISTAVEK prinaša drugo, natančnejše poimenovanje iste predmetnosti, ki se nanaša na izpostavljeno besedo. V njem ni osebne glagolske oblike.

 

Primer 7

Mariborski pisec kriminalk, Avgust Demšar, bo kmalu objavil nov roman.

 

Zanimivo je, da lahko dodatno informacijo, podano v pristavku, ločimo z vejico glede na to, ali je naslovniku dovolj poznana (oziroma samoumevna) ali ne.

 

  • Če predvidevamo, da informacija ni dovolj poznana, pristavek na obeh straneh ločimo z vejico.

Primer 8

Predhodnik mednarodnega Festivala Lent, Folkart, je privabil veliko obiskovalcev.

 

  • Če gre za splošno in dovolj poznano informacijo, vejice ne zapišemo.

Primer 9

Štajerska prestolnica Maribor je drugo največje slovensko mesto.

 

 

PASTAVEK je poseben tip stavka, ki ni tvorjen okoli osebne ali neosebne glagolske oblike, zato ga tudi ne moremo pretvoriti v odvisnik. Njegovo jedro je lahko:

  • medmet

Primer 10

Hej, kam pa greš?

 

  • zvalnik

Primer 11

Eva, kam pa greš?

 

  • členek

Primer 12

Seveda, pokliči me.

 

 

DOSTAVEK prinaša dodatno informacijo – dopolnilo oziroma pojasnilo.

 

Primer 13

Najraje bere kriminalke, slovenske.