NAZAJ
Kdaj uporabljamo vejico

 

Vejica je lahko rabljena skladenjsko ali neskladenjsko.

 

Skladenjska raba vejice ločuje:

  • stavke v priredju

Primer 1

Pojavljajo se manjši problemi, vendar smo jih doslej uspešno reševali.

 

  • glavni in odvisni stavek v podredju

Primer 2

Globoko je dihal, kot bi se bal, da ga lahko vidi čez zaveso.

 

  • polstavek, pristavek, pastavek, dostavek in vrinjeni stavek od preostalega dela povedi

Primer 3

Govoreč prigode iz otroštva, sem lažje prišel na vrh dvatisočaka.

 

Primer 4

Bum bam, je zgrmel po stopnicah.

 

Primer 5

Oblečena je po zadnji modi, kot prava zvezdnica.

 

Neskladenjska raba vejice se uporablja:

  • pri spremembi ustaljenega zaporedja sestavin, na primer v abecednem seznamu

Primer 6

Melani Vidmar > Vidmar, Melani

sadni jogurt > jogurt, sadni

 

  • pri označevanju meje med celim številom in decimalkami

Primer 7

1,20

 

  • pri označevanju milijonic

Primer 8

12,300.000 €