NAZAJ
Raba ločil

Ločila so nečrkovna pisna znamenja.

 

Stojijo lahko na koncu ali sredi povedi. Glede na to jih imenujemo:

  • končna: pika (.), klicaj (!), vprašaj (?), tri pike (...)
  • nekončna: vejica (,), dvopičje (:), podpičje (;), vezaj (-), pomišljaj (–), oklepaj (), narekovaj (» «)

Nekatera so sestavljena iz enega dela, druga iz dveh. Glede na to jih imenujemo:

  • enodelna: pika (.), vejica (,), klicaj (!), vprašaj (?), dvopičje (:), podpičje (;), vezaj (-), pomišljaj (–)
  • dvodelna: narekovaj (» «), oklepaj (), pomišljaj (–)

Večino ločil zapisujemo tako, da se besede ali znamenja dotikajo na levi oziroma na desni strani. Glede na to jih imenujemo:

  • levostična: pika (.), vejica (,), klicaj (!), vprašaj (?), dvopičje (:), podpičje (;), drugi del oklepaja
  • desnostična: prvi narekovaj (»), prvi del oklepaja

V nekaterih primerih ločila zapisujemo brez presledkov na obeh straneh, na primer opuščaj in vezaj (mal'ca, slovensko-angleški), v nekaterih primerih pa s presledkom na obeh straneh, na primer dvodelni pomišljaj.

 

Primer 1

Sicer pa so dijaki šolskega centra z gimnazije in ekonomske šole na reviji gledaliških skupin nastopili še z dvema predstavama.