NAZAJ
Svojilni pridevniki iz lastnih imen

 

Svojilne pridevnike, ki so izpeljani iz lastnih imen, pišemo z veliko začetnico.

 

Tvorimo jih tako, da lastnim imenom dodamo priponska obrazila:

  • -ov/-ev: Nikov, Andrejev, Novakov, Kovačev, Francozov, Slovenčev, Tušev
  • -in: Nikin, Pivkin, Krkin, Mazdin

Primer 1

Vratarja gostujoče ekipe so odnesli na nosilih, Liverpoolov vezist pa je bil izključen.

 

Primer 2

Skladba je požela navdušenje in je nedvomno na dobri poti, da postane nov velik Nušin hit.

 

Z veliko ali malo začetnico se lahko pišejo svojilni pridevniki iz lastnih imen, če izražajo:

  • duhovno last: Pitagorov izrekpitagorov izrek, Ohmov zakonohmov zakon
  • preneseni pomen: Ahilova petaahilova peta