NAZAJ
Poimenovanja živalskih in rastlinskih vrst

Mednarodna (latinska ali polatinjena) naravoslovna poimenovanja živalskih in rastlinskih vrst prištevamo med lastna imena. Z veliko začetnico pišemo le prvo besedo, na primer Artemia parthenogenetica (solinski rakec), Parus major (velika sinica), Campanula zoisii (zoisova zvončnica).

 

Primer 1

Če še niste posušili ali zamrznili zalog peteršilja (Petroselinum crispum) za zimske mesece, to storite čim prej.

 

Primer 2

Med najbolj ogroženimi sesalci je tudi severni medved (Ursus maritimus): žival, ki je postala simbol izginjanja njenega naravnega okolja zaradi globalnega segrevanja.