NAZAJ
Začetnica pri zemljepisnih lastnih imenih

 

Z zemljepisnimi lastnimi imeni poimenujemo:

  • mesta, vasi, trge, zaselke: Ptuj, Filovci, Glavni trg
  • ulice, ceste: Borštnikova ulica, Ljubljanska cesta
  • pokrajine, države, celine: Prekmurje, Italija, Avstralija
  • reke, jezera, morja, oceane: Soča, Bohinjsko jezero, Črno morje, Tihi ocean
  • doline, nižine, vzpetine, jame, puščave: Dravska dolina, Panonska nižina, Pohorje, Postojnska jama, Sahara
  • otoke, polotoke: Sicilija, Pirenejski polotok
  • planete in druga nebesna telesa: Jupiter, Mali voz
  • znamenita poslopja in objekte: Rotovž, Tromostovje

Enobesedna zemljepisna lastna imena pišemo z veliko začetnico, na primer Kranj.

 

Pri večbesednih imenih pa z veliko začetnico pišemo prvo besedo, pri neprvih besedah pa upoštevamo delitev na naselbinska in nenaselbinska imena ter posebna pravila.

 

Naselbinska imena poimenujejo naselja, to so mesta, vasi, trgi in zaselki, na primer Škofja Loka, Orehova vas, Slomškov trg, Male Ravne.

 

Primer 1

V njej so tudi večja naselja, kot so Boginja vas, Boršt, Grm, Kapljišče, Krasinec, Mlake, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Škrilje in Zemelj.

 

Nenaselbinska imena poimenujejo vse drugo, torej vzpetine, doline, nižine, jame, reke, morja, jezera, oceane in podobno, na primer Žigartov vrh, Dravska dolina, Panonska nižina, Pekel, Kolpa, Jadransko morje, Blejsko jezero, Indijski ocean.

 

Primer 2

Takšne valove bi težko našli celo na bolj divjih slovenskih rekah, kot sta Soča ali Sava Bohinjka.