NAZAJ
Pripadniki narodov, držav, ljudstev

Imena pripadnikov narodov, držav in ljudstev spadajo med lastna imena. Pišemo jih z veliko začetnico. Mednje spadajo imena:

  • pripadnikov narodov in narodnosti: Slovenec, Slovenka
  • pripadnikov delov narodov in pripadnikov držav ali ljudstev: Južnoafričan, Avstrijec
  • prebivalcev naselij, pokrajin in celin: Novomeščan, Prekmurec, Evropejec, Severnoameričan
  • prebivalcev planetov: Marsovec, Zemljan

Kadar ime za prebivalca dobi predpono ne-, se velika začetnica prenese nanjo: Slovenec – Neslovenec, Ljubljančan – Neljubljančan.

 

Z veliko začetnico pišemo tudi enobesedna poimenovanja s časovnimi ali zemljepisnimi pridevniki: prvotni Slovani – Praslovani.

 

Z veliko začetnico pišemo tudi vse besede v večbesednem imenu pripadnikov narodov ali narodnostnih skupin, ki je tvorjeno iz večbesednega zemljepisnega imena, npr. Beneški Slovenec (Beneška Slovenija), Severni Korejec (Severna Koreja).