NAZAJ
Kaj je pravopis

Pravopis je dogovor jezikovne skupnosti o tem, kako bomo zapisovali besede in uporabljali ločila.

 

Pravopisnim pravilom sledimo zlasti, ko pišemo uradna in javna besedila. Če pri tovrstnih besedilih pravopisnih pravil ne upoštevamo, tvegamo, da nas bodo drugi prepoznali za neusposobljene oz. nekompetentne in bodo negativno sodili tudi o vsebini, ki jo skušamo sporočiti.

 

Pravopis določa:

  • s katerimi črkami in kako zapisujemo glasove in števila,
  • katera ločila, matematična in druga znamenja uporabljamo pri pisanju,
  • kdaj in kako uporabljamo piko, vejico, vprašaj, klicaj, vezaj, pomišljaj in druga ločila,
  • kdaj in kako uporabljamo velike in male črke,
  • kako pišemo prevzete besede,
  • katere besede pišemo skupaj, katere narazen in katere z vezajem,
  • kako besede delimo.

Posebej navaja tudi zapis vseh tistih besed in besednih oblik, pri katerih bi lahko bili v dvomih.

 

Posebno področje pravopisa je pravorečje, ki določa skupno govorno podobo jezika, torej način, kako besede izgovarjamo.