NAZAJ
Vprašalni zaimki

Vprašalni zaimki so:

  • samostalniški: kdo, kaj
  • pridevniški: kakšen, kateri, čigav, kolik, kolikšen

Z njimi se sprašujemo po:

  • bitjih, stvareh, pojmih (kdo, kaj)

Primer 1

Koga si slišal?

 

  • lastnostih (kakšen)

Primer 2

Kakšen je bil videti?

 

  • vrsti (kateri)

Primer 3

Katera iznajdba je to?

 

  • pripadnosti (čigav)

Primer 4

Čigava je budilka?

 

  • količini (kolik, kolikšen)

Primer 5

Kolikšno razdaljo opraviš z enim korakom?

 

Vprašalni zaimki se sklanjajo enako kot samostalniki oziroma pridevniki.