NAZAJ
Kaj je priredje

 

Priredje je zveza dveh ali več enakovrednih (neodvisnih) stavkov. Pri določanju vrste priredja opazujemo, kako se stavki med seboj pomensko povezujejo in kateri vezniki se pojavljajo med stavki.

 

Primer 1

Edini si je namreč lahko privoščil podaljšati zimski spanec, kajti jeseni je marljivo zbiral lešnike in orehe ter si pripravljal zalogo za hude čase.

 

Poznamo več vrst priredij:

 • vezalno priredje
 • stopnjevalno priredje
 • ločno priredje
 • protivno priredje
 • pojasnjevalno priredje
 • posledično priredje

Raba vejice je odvisna od vrste priredja.

 

Vejico pišemo v:

 • protivnem priredju
 • pojasnjevalnem priredju
 • posledičnem priredju

Primer 2

Med počitnicami ne pozabiti na zaščito pred soncem, saj je poleti to zelo močno tudi v gorah, a tam se tega morda ne zavedamo, zato se zaščitite s pokrivali, očali, primernimi oblačili in visokim zaščitnim faktorjem, torej se še posebej izogibajte soncu med 12. in 16. uro.

 

Vejice ne pišemo v:

 • ločnem priredju
 • vezalnem priredju

Primer 3

Vedno je pogledal, ali je še kaj uporabnega ali če je nekaj mogoče še kako drugače uporabiti; tako je iz kesona potegnil odvržen šivalni stroj in ga znova usposobil.


 

Vejico pišemo ali je ne pišemo (odvisno od veznika) v:

 • stopnjevalnem priredju

Primer 4

Mladi glasbeniki so glasbo ne samo igrali, ampak tudi ustvarjali.

Obiskovalci koncerta niso niti imeli dovolj sedežev na improviziranem prizorišču niti se niso mogli razporediti med drevesi in grmički.