NAZAJ
Samostalnik mati

Samostalnik mati se sklanja po 1. ženski sklanjatvi. Obliko mati ima samo imenovalnik ednine te besede (Kdo ali kaj je to? To je moja mati.). V vseh ostalih oblikah se podaljšuje z -er (matere, materi, mater ...).

 

Tožilnik ednine ima obliko mater (Koga ali kaj vidim? Mater.).

 

Primer 1

Poiskal je telefon in poklical svojo mater.

 

Orodnik ednine ima obliko z materjo (S kom ali s čim grem? Z materjo.).

 

Primer 2

Tudi midva z materjo te imava neizmerno rada in sva ponosna nate.

 

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalnikmatimaterimatere
2. rodilnikmaterematermater
3. dajalnikmaterimateramamateram
4. tožilnikmatermaterimatere
5. mestnik(o) materi(o) materah(o) materah
6. orodnik(z) materjo(z) materama(z) materami