NAZAJ
Prevzeta imena tipa Sydney

 

Nekateri samostalniki, ki označujejo prevzeta lastna imena, imajo v imenovalniku ednine končnico -y, npr. Sydney, Britney, Disney, de Courtenay, May, Bombay, Broadway, eBay. Za ustrezen zapis v različnih sklonih in v različnih oblikah je pomembno vedeti, kako se samostalnik izgovori. Možnosti sta dve:

 

1. Končni -ey, -ay se izgovarja kot samoglasnik, na primer kot -i ali -e.

 

V tem primeru se samostalnik moškega spola v sklonih od rodilnika do orodnika podaljša z -j, na primer Disneyja, Disneyju, Disneyja, (o) Disneyju, (z) Disneyjem.

 

Če gre za samostalnik ženskega spola, se ta sklanja z ničto končnico; pri zapisu torej ni posebnosti, saj ves čas ohranja isto obliko, na primer Britney.

 

Kadar tvorimo novo obliko, na primer svojilni pridevnik, osnovo podaljšamo z -j, na primer Disneyjev (moški spol), Britneyjin (ženski spol). Enako velja tudi za druge tvorjenke, na primer disneyjevski.

 

 

2. Končni -ey, -ay se izgovarja kot -ej ali -aj.

 

V tem primeru v različnih sklonih osnove ne podaljšamo z -j, na primer Greya, Broadwaya, eBaya; Maya.

 

Kadar tvorimo svojilni pridevnik, osnove prav tako ne podaljšamo z -j, na primer Mayev.

 

Kadar tvorimo pridevnik na -ski, v zapisu -y nadomestimo z -j, na primer broadwajski. Kljub temu raba kaže, da se -y pogosto ohranja, na primer broadwayski.

 

Primer 1

Britneyjin klubski nastop je bil seveda razprodan, neki obiskovalec pa je za vstopnico na eBayu plačal 250 dolarjev.

 

Izgovor prevzetih lastnih imen in ustreznost posameznih oblik lahko preveriš v Slovenskem pravopisu (SP) na portalu Fran.

Preberi še: