NAZAJ
Domača imena tipa Miha

 

Samostalniki, ki označujejo domača moška lastna imena in imajo v imenovalniku ednine nenaglašeno končnico -a, se lahko sklanjajo na dva načina:

  • po moški sklanjatvi (natančneje po 1. moški sklanjatvi), kar pomeni, da jim od rodilnika naprej dodajamo enake končnice kot na primer pri samostalniku fant, torej Miha, Miha, Mihu, Miha, o Mihu, z Mihom;
  • po posebni moški sklanjatvi (natančneje po 2. moški sklanjatvi), kar pomeni, da so njihove končnice enake kot pri 1. ženski sklanjatvi; te končnice bi dodajali na primer pri sklanjanju samostalnika oseba, torej Miha, Mihe, Mihi, Miho, pri Mihi, z Miho.

Primer 1

Tudi drugi del se je začel z izključitvijo Miha.

 

Primer 2

Tudi drugi del se je začel z izključitvijo Mihe.

 

 

V pogovorni in narečni rabi pa te samostalnike pogosto sklanjamo drugače. Največkrat jih podaljšujemo s -t, -j ali -n. Taka raba ni knjižna.

 

Primer 3

Tudi drugi del se je začel z izključitvijo Mihata/Miheta. → Miha/Mihe

Tudi drugi del se je začel z izključitvijo Miheja. → Miha/Mihe

Tudi drugi del se je začel z izključitvijo Mihana. → Miha/Mihe

 

 Sklon

Ednina, 1. možnost

(1. moška sklanjatev)

Ednina, 2. možnost

(2. moška sklanjatev)

1. imenovalnikMihaMiha
2. rodilnikMiha Mihe
3. dajalnikMihuMihi
4. tožilnikMihaMiho
5. mestnik(o) Mihu(o) Mihi
6. orodnik(z) Mihom(z) Miho