NAZAJ
Domača imena tipa Marko

 

 

Samostalniki, ki označujejo domača moška lastna imena in imajo v imenovalniku ednine nenaglašeno končnico -o (Marko, Teo, Vito ...), se sklanjajo po 1. moški sklanjatvi. To pomeni, da dobivajo od rodilnika naprej iste končnice kot samostalniki z ničto končnico, na primer Marko, Marka, Marku, Marka, o Marku, z Markom (enako kot Filip, Filipa, Filipu, Filipa, o Filipu, s Filipom).

 

Primer 1

Brez Marka mi ne bi uspelo napisati naloge.

 

V pogovorni in narečni rabi pa te samostalnike pogosto podaljšujemo s -t. Taka raba ni knjižna.

 

Primer 2

Nino se je pri ogledu nogometne tekme pridružil Vitotu in Teotu. → Vitu in Teu

 

 

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalnikMarkoMarkaMarki
2. rodilnikMarkaMarkovMarkov
3. dajalnikMarkuMarkomaMarkom
4. tožilnikMarkaMarkaMarke
5. mestnik(o) Marku(o) Markih(o) Markih
6. orodnik(z) Markom(z) Markoma(z) Marki