NAZAJ
Samostalniki tipa zid – zidu

Samostalniki 1. moške sklanjatve imajo v rodilniku ednine običajno končnico -a, na primer fanta, računalnika, telefona. Pri nekaterih samostalnikih pa se ob končnici -a (sina) pojavlja tudi naglašena končnica -u (sinu).

 

Končnica -u pri posameznih samostalnikih celo prevladuje v rabi, na primer zidu in gradu. To se kaže tudi v nekaterih stalnih besednih zvezah, na primer Kitajskega zidu, Predjamskega gradu.

 

Primer 1

V poletnih mesecih si lahko obisk Predjamskega gradu popestrite s številnimi dogodki v bližini.