NAZAJ
Samostalniki tipa zob – zobje

Samostalnikom, kot so zob, mož in las, v imenovalniku množine dodamo končnico -je: zobje, možje, lasje.

 

Primer 1

Zdravi zobje so res dobra naložba.

 

V rodilniku dvojine in množine pa ti samostalniki ostajajo brez končnice oziroma imajo ničto končnico: zob-ø, mož-ø, las-ø.

 

Primer 2

Zaradi kajenja nima več tako belih zob kot nekoč.

 

Pri sklanjanju nam je lahko v pomoč besedna zveza možje brez las in zob.

 

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalnikzobzobazobje
2. rodilnikzobazobzob
3. dajalnikzobuzobomazobem
4. tožilnikzobzobazobe
5. mestnikzobuzobehzobeh
6. orodnikzobomzobomazobmi