NAZAJ
Samostalnik otrok

 

Samostalnik otrok se sklanja po 1. moški sklanjatvi. Posebnost je, da ima v imenovalniku množine namesto k glas c: Kdo ali kaj so to? To so otroci.

 

Pri sklanjanju se pojavijo težave predvsem v:

  • mestniku množine: O kom ali o čem govorim? O otrocih.
  • orodniku množine: S kom ali s čim grem? Z otroki.

 

Tako kot je črka c v abecedi pred črko k, je tudi v 5. sklonu c (pri otrocih), v 6. sklonu pa k (z otroki).

 

Pri pomnjenju orodniške oblike nam lahko pomaga tudi rima: poskoki z otroki, z otroki v Škofji Loki.

 

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalnikotrokotrokaotroci
2. rodilnikotrokaotrokotrok
3. dajalnikotrokuotrokomaotrokom
4. tožilnikotrokaotrokaotroke
5. mestnik(o) otroku(o) otrocih(o) otrocih
6. orodnik(z) otrokom(z) otrokoma(z) otroki