NAZAJ
Samostalnik človek

Samostalnik človek se sklanja po 1. moški sklanjatvi. Njegova posebnost je množinska oblika, ki ima povsem drugačno osnovo, in sicer ljudje.

 

Primer 1

Ljudje so napeto pričakovali, kaj bo.

 

Enako posebna sta tudi dva sklona dvojine:

  • rodilnik: Koga ali česa ni? Dveh ljudi.

Primer 2

Še nikoli v življenju nisem videl dveh ljudi, ki bi imela toliko opraviti z zavitkom masla.

 

  • mestnik: Pri kom ali pri čem živim? Pri dveh ljudeh.

Primer 3

Ta človek rase in postopoma pozabi, da je bil nekoč le zasnova v dveh ljudeh.

 

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalnikčlovekčlovekaljudje
2. rodilnikčlovekaljudiljudi
3. dajalnikčlovekučlovekomaljudem
4. tožilnikčlovekačlovekaljudi
5. mestnik(o) človeku(o) ljudeh(o) ljudeh
6. orodnik(s) človekom(s) človekoma(z) ljudmi