NAZAJ
Samostalnik gospa

Samostalnik gospa se sklanja po 1. ženski sklanjatvi, saj ima v rodilniku ednine končnico -e. Vendar v dveh oblikah (dajalniku in mestniku ednine) odstopa od običajnega vzorca, kot je na primer značilen za samostalnik lipa.

 

Dajalnik ednine ima obliko gospe (Komu ali čemu dam? Gospe.).

 

Primer 1

Sklonila se je h gospe in ji tiho pošepetala v uho.

 

Mestnik ednine ima obliko (o/pri/ob) gospe (Pri kom ali pri čem kupim? Pri gospe.).

 

Primer 2

Po obisku pri gospe Tratnik so se odpeljali v mesto na pozno kosilo.

 

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalnikgospagospegospe
2. rodilnikgospegospagospa
3. dajalnikgospegospemagospem
4. tožilnikgospogospegospe
5. mestnik(o) gospe(o) gospeh(o) gospeh
6. orodnik(z) gospo(z) gospema(z) gospemi