NAZAJ
Samostalnik hči

Samostalnik hči se sklanja po 1. ženski sklanjatvi. Obliko hči ima samo imenovalnik ednine te besede (Kdo ali kaj je to? To je moja hči.). V vseh ostalih oblikah se podaljšuje z -er (ere, hčeri, hčer ...).

 

Tožilnik ednine ima obliko hčer (Koga ali kaj vidim? Hčer).

 

Primer 1

Na njena kolena sem posadil svojo osem mesecev staro hčer.

 

Orodnik ednine ima obliko s hčerjo (S kom ali s čim grem? S hčerjo.).

 

Primer 2

Z ženo Tajo in hčerjo Niki se vsako leto odpravijo v Azijo.

 

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalnikhčihčerihčere
2. rodilnikhčerehčer/hčerahčer/hčera
3. dajalnikhčerihčeramahčeram
4. tožilnikhčerhčerihčere
5. mestnik(o) hčeri(o) hčerah(o) hčerah
6. orodnik(s) hčerjo(s) hčerama(s) hčerami

 

V družinskem okolju se namesto samostalnika hči pogosto uporablja hčerka. To je drug samostalnik in pri njegovem sklanjanju ni posebnosti v oblikah (hčerka, hčerke, hčerki, hčerko, o hčerki, s hčerko ...).