NAZAJ
Raba rodilnika

Rodilnik ali genitiv je 2. sklon. Po njem se vprašamo z vprašalnico koga ali česa. Uporabimo ga:

  • za izražanje predmeta v zanikani povedi oziroma ob zanikanem povedku (če je predmet v trdilni povedi v tožilniku)

Primer 1

Rad poslušam rokovsko glasbo. – Nikoli nisem poslušal rokovske glasbe.

 

  • za izražanje smiselnega (logičnega) osebka ob zanikanem polnopomenskem glagolu biti in ob glagolih zmanjkati, zmanjkovati

Primer 2

Babica je doma. – Babice ni doma.

Zmanjkalo je kruha.

 

  • ob glagolih s se

Primer 3

Veselim se počitnic.

 

  • ob količinskem pridevniškem izrazu tipa mnogo, nekaj, malo, dosti ...

Primer 4

Dosti ljudi je bilo na koncertu.

 

  • ob števniku od pet naprej

Primer 5

Tekmovanja se je udeležilo pet učencev.