NAZAJ
Splošno o vezniku

Vezniki so slovnične besede, ki vzpostavljajo razmerja med deli besedila.

 

Vzpostavljena razmerja so lahko različnih vrst, na primer:

 • povezovanje stvari, ki sodijo skupaj

Primer 1

Kekec in Mojca

 

 • nasprotovanje

Primer 2

Dnevi naj bi bili priložnost, a se nikakor ne čutijo tako.

 

 • vzrok

Primer 3

Pojdi, ker si še mlad.

 

 • sklepanje

Primer 4

»Zlat sem, torej je tudi moje srce zlato,« se mu je zviška nasmehnil.

 

 • čas

Primer 5

Gremo lahko takoj, ko se bo zdanilo.

 

Deli besedila, med katerimi vezniki vzpostavljajo razmerja, so lahko:

 • posamezne besede

Primer 6

lončnice in cvetje

 

 • besedne zveze

Primer 7

vrtnice v svetli rožnati barvi, ne pa razmršeni mak

 

 • stavki

Primer 8

Za hip mu je zastal korak, vendar je vstopil.

 

 • povedi

Primer 9

Vaše moči se bodo cepile po takem pouku in šola bo trpela. Torej bodite modri in se ne lotite takih stvari.

 

Veznike ločimo na:

 • priredne (in, vendar, ali ...), ki vzpostavljajo razmerja med enakovrednimi deli besedila;

Primer 10

Ponudili so sol in kruh.

Imela je veliko skrbi, vendar tudi veliko veselja.

Ali preberi knjigo ali jo vrni.

 

 • podredne (ko, da, čeprav ...), ki povezujejo neenakovredne dele besedila (stavke).

Primer 11

Na morje s prijatelji bo odšla, ko bo končala maturo.

Rada raziskujem, če imam primerno družbo.