NAZAJ
Pridevniška beseda in pridevnik

 

Pridevniško besedo predstavlja množica besed, ki imajo podobne lastnosti. Zanje je značilno, da se pregibajo in da se v spolu, sklonu ter številu ujemajo s samostalnikom (nov razred, zanimive teme, z novim letom).

 

K pridevniški besedi štejemo:

  • pridevnike, na primer mlad, mlada, mlado; desni, desna, desno; sošolkin, sošolkina, sošolkino

Primer 1

Takoj je stekla k razredniku in mu zaupala sošolkino zgodbo.

 

  • števnike, na primer en, ena, eno; prvi, prva, prvo

Primer 2

Francoz je sprva igral violino in šele pri osemnajstih letih odkril svoj pevski dar.

 

  • pridevniške zaimke, na primer tvoj, tvoja, tvoje

Primer 3

Povedali so, da se tudi njihovi starši radi igrajo na snegu.

 

 

Pridevnike glede na njihov pomen delimo na:

  • lastnostne (po njih se vprašamo: kakšen?), na primer visok
  • vrstne (po njih se vprašamo: kateri? ali katere vrste?), na primer pevski
  • svojilne (po njih se vprašamo: čigav?), na primer sošolčev

 

Pridevniki se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi (visok, visokega, visokemu ...). Nekaterih pridevnikov pa ne sklanjamo z glasovnimi končnicami (roza, roza, roza ...).