NAZAJ
Samostalniška beseda in samostalnik

 

Med samostalnike uvrščamo besede, ki se nanašajo na:

  • bitja, na primer sošolec
  • predmete, na primer telefon
  • pojme, na primer prijateljstvo

 

Samostalniki sodijo med samostalniške besede:

  • samostalniki
  • posamostaljene pridevniške besede (stari, nova, Krško; tisti, kateri, vsi ...)
  • samostalniški zaimki (mi, vi, oni; kaj, nihče, nekdo ...)

 

Samostalniškim besedam lahko določimo:

  • spol (moški, ženski, srednji)
  • število (ednina, dvojina, množina)
  • sklon (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik, orodnik)
  • sklanjatev (moška, ženska, srednja)