NAZAJ
Nikalne oblike glagola

Glagol postavimo v nikalno obliko tako, da pred njega postavimo nikalnico ne (ne poznam).

 

 EdninaDvojinaMnožina
1. osebane poznamne poznavane poznamo
2. osebane poznašne poznatane poznate
3. osebane poznane poznatane poznajo

 

Pri glagolih biti, imeti, hoteti se iz nikalnice in glagola tvori ena beseda:

  • nisem, nisi, ni; nisva, nista, nista; nismo, niste, niso
  • nimam, nimaš, nima; nimava, nimata, nimata; nimamo, nimate, nimajo
  • nočem, nočeš, noče; nočeva, nočeta, nočeta; nočemo, nočete, nočejo

V pretekliku pri zanikanju uporabimo zanikano obliko glagola biti: nisem šel, nisi šel, ni šel ...

 

Vsi ostali glagoli (razen biti, imeti, hoteti) se zanikajo po vzorcu v zgornji tabeli. Nikalnica ne se pri tem piše s presledkom, torej kot posebna beseda (ne bom, ne bo, ne gre ...). Napake se pogosto pojavljajo pri pisanju zanikanih oblik glagola vedeti (nevem, neveš, neve) in pri prihodnjiku glagola biti (nebom, neboš, nebo). Take primere pišemo: ne vem, ne veš, ne ve ...; ne bom, ne boš, ne bo ...