NAZAJ
Ujemanje osebka in povedka

Osebek in povedek sodita med osrednje enote stavka. Poenostavljeno prikazano je:

  • kdo ali kaj (osebek)
  • dejanje (povedek)

Primer 1

Odgovor prinaša gotovost.

(Kdo ali kaj?) (dejanje)

 

Povedek se v številu, osebi in spolu ravna po osebku. Če je na primer osebek v množini, je tudi povedek v množini. Temu rečemo ujemanje osebka in povedka.

 

Primer 2

Mornarji so bili nadvse zaposleni z manevrom pristajanja.

mornarji = osebek

so bili zaposleni = povedek

 

Če je osebek priredno zložen, je povedek v dvojini ali množini, odvisno od tega, koliko jeder ima osebek.

 

Primer 3

Moški in ženska na jadrnici sta bila nadvse zaposlena z manevrom pristajanja.

moški in ženska = osebek z dvema edninskima jedroma

sta bila zaposlena = povedek

 

Posebnost so priredno zloženi osebki, ki izražajo skupno poimenovanje. V takih primerih je poleg dvojine/množine v povedku sprejemljiva tudi ednina.

 

Primer 4

A največji problem je bilo načrtovanje tokratne poti.

največji problem = osebek (Kdo ali kaj je bilo načrtovanje tokratne poti?)

je bilo načrtovanje tokratne poti = povedek in povedkovo določilo

 

ali

 

Primer 5

Vzrok je bilo veliko pomanjkanje materiala.

 

Osebek nima vpliva na obliko povedka, ko je v povedkovem določilu samostalnik v dvojini ali množini. V takih primerih je kljub osebku v ednini povedek v dvojini/množini.

 

Primer 6

Ljubljana niso samo hiše.

Ljubljana = osebek

niso samo hiše = niso je v množini, ker je povedkovo določilo hiše v množini

 

Včasih je določitev osebka in povedkovega določila odvisna od interpretacije stavka.

 

Primer 4

A največji problem je bilo načrtovanje tokratne poti.

največji problem = osebek (Kdo ali kaj je bilo načrtovanje tokratne poti?)

je bilo načrtovanje tokratne poti = povedek in povedkovo določilo

 

Primer 8

A največji problem je bil načrtovanje tokratne poti.

načrtovanje tokratne poti = osebek (Kdo ali kaj je bil največji problem?)

je bil največji problem = povedek in povedkovo določilo