NAZAJ
Splošno o glagolu

Glagoli so besede, s katerimi izražamo dejanje (dati) in dogajanje (plesati), tudi stanje (sedeti), potek (trajati), obstajanje (biti), zaznavanje (gledati), spreminjanje (rasti) ter odnos do vsega tega (sovražiti).

 

Sodijo med pregibne besedne vrste, kar pomeni, da spreminjamo njihovo obliko glede na osebo, število in spol (npr. gledam, gledali bomo, gledala je). Temu pravimo spreganje.

 

Ločimo:

  • osebne glagolske oblike, ki jim lahko določimo osebo, na primer berem, bereva, beremo (1. oseba);
  • neosebne glagolske oblike, ki jim ne moremo določiti osebe, na primer nedoločnik pisati in namenilnik pisat.