NAZAJ
Pregled zaimkov

Bitij, stvari in pojmov ter njihovih lastnosti, njihove vrste, svojine ali količine ne poimenujemo vedno znova in znova, ko o njih govorimo. Poimenujemo jih prvič, potem pa se nanje navezujemo z zaimki.

 

Primer 1

V piščalki, ki sem jo izdelal zate, je ujeta govorica.

 

 Samostalniški zaimkiPridevniški zaimki

Osebni zaimki

 

 

 

povratni osebni zaimek

jaz, ti, on

midva, vidva, onadva

mi, vi, oni

 

sebe, se

 

Svojilni zaimki

 

 

 

povratni svojilni zaimek

 

moj, tvoj, njen, njegov

najin, vajin, njun

naš, vaš, njihov

 

svoj

Kazalni zaimki 

ta, tisti, oni

tak, takšen

tolik, tolikšen

Vprašalni zaimkikdo, kaj

kakšen, kateri, čigav

kolik, kolikšen

Oziralni zaimkikdor, kar

ki, kateri, čigar

kakršen, kolikršen

Nedoločni zaimki

kdo, nekdo, nihče, marsikdo, vsakdo

kaj, nekaj, nič, marsikaj, vse

nobeden

(ne)kateri, malokateri, marsikateri

(ne)kak, malokak, marsikak

(ne)kakšen, marsikakšen

ves, vsak, neki, noben

vsakršen, nikakršen

drug, oba

 

Zaimek je beseda, ki bitja, stvari in pojme ter njihove lastnosti, njihovo vrsto, svojino ali količino poimenuje posredno, s tem ko se navezuje na predhodno omembo (piščalkojo) ali na kontekst situacije (na primer zaimki jaz, ti, to). Nadomešča lahko:

  • samostalnike: veter – on, mladost – ona, sonceono
  • pridevnike: srečen – tak, vesela – taka, žareče – tako

 

Glede na to ločimo samostalniške in pridevniške zaimke. Enako kot samostalniki in pridevniki se tudi zaimki sklanjajo ter imajo različne oblike za spole in števila.

 

Samostalniški zaimki so podvrsta samostalniške besede. Navezujejo se na bitja, stvari ali pojme: jaz, ti, on; kdo, nihče.

 

Prepoznamo jih po tem, da v stavku stojijo samostojno, torej sami zase.

 

Primer 2

Kdo se boji črnega moža? Nihče!

 

Pridevniški zaimki so podvrsta pridevniške besede. Navezujejo se na lastnosti, vrsto, svojino ali količino bitij, stvari in pojmov: moj/moja/moje, tvoj/tvoja/tvoje; tak/taka/tako.

 

V stavku stojijo ob samostalniku. Imajo isti sklon, spol in število kot samostalnik, ob katerem stojijo. Temu rečemo, da se s samostalnikom ujemajo.

 

Primer 3

Moja lepa nova obleka je strgana.