NAZAJ
Znati in vedeti

Glagola znati in vedeti imata različen pomen.

 

Znati sporoča, da si nekaj sposoben narediti ali uporabiti.

 

Primer 1

»Starši so tudi sami opazili napredek pri svojih otrocih, saj ugotavljajo, da imajo drugačen odnos do hrane in znajo skuhati vse osnovne jedi,« je še pojasnila vzgojiteljica.

 

Vedeti pomeni, da imaš to v zavesti (zavedati se) oziroma da si obveščen o tem.

 

Primer 2

Vem, da si velika ljubiteljica kač in pajkov.

 

V nekaterih narečjih se raba glagolov vedeti in znati razlikuje od knjižne (glagol znati se uporablja tudi v pomenu vedeti, glagol vedeti pa v pomenu znati). Izbira ustreznega glagola je zato lahko za nekatere težavna.

 

Razliko v pomenu glagolov kaže naslednji primer: Vem, da pesmi še ne znam na pamet (torej se zavedam, da pesmi še nisem spodoben povedati na pamet).

 

Več o pomenih glagolov znati in vedeti najdeš na portalih Franček in Fran.