NAZAJ
Predlog z/s

Predlog z/s se uporablja kot:

  • z pred besedami, ki se začnejo na b, d, g, z, ž (zveneči soglasniki), na m, n, r, l, v, j (zvočniki) ali a, e, i, o, u (samoglasniki),
  • s pred besedami, ki se začnejo na t, s, h, š, k, f, c, p, č (nezveneči soglasniki).

Da si teh glasov oziroma črk ni treba zapomniti na pamet, si lahko pomagamo na različne načine:

 

  • Predlog z/s (pol)glasno izgovorimo skupaj z besedo, ki mu sledi. Pomembno je, da izgovorimo oboje skupaj (kot eno besedo, brez polglasnika vmes). Če smo izgovorili z, zapišemo z (z roko). Če smo izgovorili s, zapišemo s (s teto).
     
  • Zapomnimo si poved Ta suhi škafec pušča. Če se beseda začne s soglasniki iz te povedi, zapišemo s (na primer s teboj), sicer pa z.
     
  • Lahko si zapomnimo tudi poved Bodem ga jaz že mlinarju javil. Pred soglasniki iz te povedi vedno pišemo z (na primer z bratom).