NAZAJ
Pregibne besedne vrste

 

Nekatere besede imajo vedno isto obliko (vedno, tam, tako, ali, pač ...), še več pa je takih, ki svojo obliko spreminjajo z dodajanjem različnih končnic (na primer soncesoncasoncu ...; pojempoješpoje ...; veselveselaveselo). Besedne vrste oziroma vrste besed, ki lahko obliko spreminjajo, imenujemo pregibne besedne vrste. Tiste, ki imajo vedno isto obliko, pa nepregibne besedne vrste.

 

Pregibne besedne vrste so:

  • samostalnik
  • pridevnik
  • zaimek
  • števnik
  • glagol

 

Besede pregibnih besednih vrst lahko:

  • sklanjamo (zvezd-a, zvezd-e, zvezd-i ...)
  • spregamo (sliši-m, sliši-va, sliši-mo ...)
  • stopnjujemo (zanimiv, zanimivejši, najzanimivejši)