NAZAJ
Kaj lahko o besedilu razberemo iz besedotvornih značilnosti?

Iz besedotvornih značilnosti lahko razberemo različne značilnosti besedila oz. besedilne skupine.

 

Tako lahko v besedilu opazujemo besede, ki so tvorjene na novo (neologizmi) ali priložnostno (priložnostnice). Raba neologizmov lahko kaže, da je besedilo nastalo v sodobnem času, raba priložnostnic (nosonjo) pa na značilnosti besedilne skupine (šala). Priložnostnice besedilo naredijo vpadljivo, opazno, privlačno in zanimivo. Priložnostne tvorjenke, ki so grafično oblikovane (grafoderivati), pa se pojavljajo samo v pisnih pozivnih besedilih, npr. v oglasih. Tako jasno kažejo na prenosnik.

 

 

Več besed iste besedne družine v istem besedilu nakazuje temo, vsebino besedila ali področje, na katerega sodi besedilo.

 

Primer 1

Sijaj, sijaj, sončece, oj, sonce rumeno! Sonce zgodaj gori gre.

 

Npr. v pesmi Sijaj, sijaj, sončece besedi sončece in sonce sodita v isto besedno družino. Pri tem je prva (tvorjenka sončece) nanašalnica, druga (netvorjenka sonce) pa sonanašalnica. Tako lahko tudi na ravni tvorjenka – netvorjenka opazujemo načine vezanja besedilnih enot.