NAZAJ
Kako določimo kraj in čas nastanka/objave besedila?
Kako določimo kraj in čas nastanka besedila?

Pri določanju kraja in časa nastanka besedila si pomagamo s podatki iz besedila, a včasih se pri tem vseeno znajdemo v zagati, saj iskana podatka nista jasno izpostavljena pri vseh besedilih. Prav tako vemo, da nekatera besedila ne nastanejo v istem prostoru in času, v katerem so objavljena.

 

 

Poglej si primere, kako v učnem e-okolju določiti kraj in čas nastanka oz. objave besedila.

 

Primer 1: Kraj in čas nastanka besedila predstavljata besedilni enoti in sta navedena v besedilu (npr. besedila v obliki uradnih dopisov, novica).

 

Primer 1

Maribor, 27. 9. 2018

 

Primer 2: Kraja in časa nastanka besedila ne moremo določiti. V izbranem primeru malega oglasa nič ne nakazuje na to, kdaj in kje je besedilo nastalo ali bilo objavljeno.

 

 

 

Primer 3: O kraju in času nastanka lahko sklepamo iz podatkov v besedilu. Izbrani odlomek je iz filmskega napovednika. Sklepamo lahko, da je besedilo zagotovo nastalo pred napovedanim datumom predvajanja filma.