NAZAJ
Kaj je jezikovna zvrst?

Jezikovna zvrst je različica jezika, ki jo uporabljamo v določenih sporazumevalnih okoliščinah. Načeloma razlikujemo med socialnimi in funkcijskimi jezikovnimi zvrstmi.

 

 

 

V učnem e-okolju pa smo obe skupini povezali v:

 

  • strokovno knjižno,
  • publicistično knjižno,
  • publicistično neknjižno,
  • umetnostno knjižno,
  • umetnostno neknjižno,
  • praktičnosporazumevalno knjižno,
  • praktičnosporazumevalno neknjižno,
  • poljudnoznanstveno knjižno in
  • poljudnoznanstveno neknjižno zvrst.

 

To je smiselno, ker vsako besedilo hkrati izkazuje prvine oz. lastnosti določene socialne in funkcijske zvrsti. Npr. pri učnih urah govorimo v knjižnem jeziku, hkrati pa uporabljamo poljudnoznanstveni jezik, zato je jezikovna zvrst poljudnoznanstvena knjižna. Pri telefoniranju s prijateljem govorimo neknjižno o vsakdanjih, praktičnih temah, zato je jezikovna zvrst praktičnosporazumevalna neknjižna.