NAZAJ
Kako je besedilo posredovano naslovniku?

Tvorec naslovniku besedilo posreduje prek vidnega ali slušnega prenosnika in pri tem lahko uporabi določeno sredstvo oz. medij.

 

 

 

 

Če sta tvorec in naslovnik hkrati v istem prostoru ob istem času ter se, kot radi rečemo, pogovarjata iz oči v oči, pomeni, da je stik med njima neposreden in za prenos besedila ne potrebujeta medija, temveč je besedilo posredovano le preko slušnega prenosnika. Tako nastajajo klasična govorjena besedila (npr. razgovor z razredničarko, pogovor s sošolci in sošolkami).

 

Glede na prenosnik je na primer možno sporazumevanje v neposrednem stiku – iz oči v oči (pogovor s sošolci in sošolkami …), komunikacija pa lahko poteka tudi s pomočjo lista (novica ali vest, uradna pisna prošnja, detektivski roman …) ali zaslona (televizijski dnevnik, klepet na družbenih omrežjih, videoblog, vlog …) ali drugega sredstva (radijska oddaja, telefonski pogovor). To pomeni, da ni njuno, da so vsi udeleženci hkrati na istem mestu in ob istem času.

 

Ta nastajajo tudi, ko npr. telefoniramo. Takrat sta udeleženca prostorsko ločena, zato za posredovanje besedila uporabita medij, npr. telefon. Mediji omogočajo, da sta udeleženca ločena tudi časovno. Npr. posnamemo pesem, avdiosporočilo, ki ga pošljemo naslovniku (npr. videoblog ali vlog).

 

Udeleženca sta prostorsko in časovno ločena tudi pri posredovanju pisnega ali pisanega besedila. V takem primeru je prenosnik vidni, hkrati pa uporabimo določeno sredstvo ali medij, na katerega se zapiše besedilo, npr. list, magnetni trak.

 

Mediji so klasični ali sodobni, elektronski. Klasični ali neelektronski medij so npr. zvezek, list, knjiga, revija, plakat. Elektronski mediji so npr. avdio- ali videokasete, vinilne plošče, danes pa so vse pogostejši digitalni mediji (spletne strani, digitalna sporočila ali obvestila na družabnih omrežjih, kot sta TIK TOK, Instagram). Njihova posebnost je, da lahko združujejo značilnosti tako govorjenega kot pisnega besedila.

 

 

 

 

V učnem e-okolju so besedila lahko pisna oz. pisana in govorjena. Vključeni so avdio- in videoposnetki, npr. oglasov, pogovornih oddaj, govornih nastopov.