NAZAJ
Kaj lahko o besedilu razberemo iz oblikoslovnih značilnosti?

Oblikoslovne značilnosti (glagolov, pridevnikov, števnikov, medmetov itd.) so lahko nosilke določenih značilnosti besedila oz. besedilne skupine.

 

 

Iz zaimkov ali glagolov lahko razberemo ali le sklepamo na udeleženca oz. njihovo število, medsebojno družbeno razmerje.

 

Primer 1

O aktivnostih, ki so bile v ceno že vključene, nas je vaš predstavnik na ladji redko obveščal.

 

Glagolski naklon, npr. velelnik, lahko kaže na besedilno skupino opis postopka.

 

 

 

Pridevniki in števniki v besedilu lahko nakazujejo slogovni postopek.

 

Primer 2

Dodamo dve kapljici sivkinega olja.

 

 

Medmeti pa kažejo na jezikovno zvrst, prenosnik in besedilno skupino. npr. telefonski pogovor.