NAZAJ
Glasovni sklopi

Preglavice pri zapisu nam lahko povzročajo nekatere besede z glasovnimi sklopi, zlasti če so težje izgovorljivi.

 

Glasovni sklop je lahko sestavljen iz dveh enakih samoglasnikov (pooblačitev, priimek ...) ali različnih samoglasnikov (stadion, pacient ...). Kadar sta samoglasnika različna, se pri izgovoru med njiju pogosto vriva glas j, ki pa ga ne zapisujemo (dieta, diete ...).

 

Besede lahko vsebujejo tudi glasovni sklop iz dveh enakih soglasnikov (izziv, oddaja ...) ali različnih soglasnikov (brezskrben, izstop, življenje ...). V izgovoru te sklope pogosto poenostavljamo, tako da slišimo samo en glas.

 

Kadar smo v dvomih, lahko zapis besed preverimo na portalih Franček in Fran.