NAZAJ
Načinovni odvisnik

 

Načinovni odvisnik je podredni stavek, ki nam daje informacijo o tem, kako se je zgodilo ali se dogaja dejanje v glavnem stavku. Od glavnega stavka je ločen z vejico.
 

Uvajajo ga vezniki, kot so s tem da, da, ne da, kakor/kot da.

 

Vprašalnice: Kako? Na kakšen način?

 

Primer 1

Druge usmerja, ne da bi jih zatiral ali zaničeval.

 

Primer 2

Mešanico s prsti pritisnemo ob dno pekača, tako da ga popolnoma prekrije.

 

Načinovni odvisnik lahko iz stavka pretvorimo v stavčni člen, in sicer v prislovno določilo načina.

 

Primer 3

S tem da se je opravičil, jo je zelo pomiril. – Z opravičilom jo je zelo pomiril.

 

Če je glavni stavek prekinjen z odvisnim stavkom, vejico pišemo pred odvisnikom in za njim.

 

Primer 4

Matic je, ne da bi pogledal levo, prečkal prehod za pešce.