NAZAJ
Časovni odvisnik

 

Časovni odvisnik je podredni stavek, ki nam daje informacijo o tem, kdaj se dogaja dejanje v glavnem stavku. Od glavnega stavka je ločen z vejico.

 

Uvajajo ga vezniki, kot so ko, kadar, kadar koli, dokler, odkar, preden, brž ko, kakor hitro, medtem ko.

 

Vprašalnice: Kdaj? Od kdaj? Do kdaj? Koliko časa?

 

Primer 1

Brž ko odprem usta, vse pokvarim.

 

Primer 2

Plaval je, dokler ni bil izčrpan.

 

Časovni odvisnik lahko iz stavka pretvorimo v stavčni člen, in sicer v prislovno določilo časa.

 

Primer 3

Medtem ko sem poslušala glasbo, sem zaspala. – Med poslušanjem glasbe sem zaspala.

 

Če je glavni stavek prekinjen z odvisnim stavkom, vejico pišemo pred odvisnikom in za njim.