NAZAJ
Krajevni odvisnik

 

Krajevni odvisnik je podredni stavek, ki nam daje informacijo o tem, kje se dogaja dejanje v glavnem stavku. Od glavnega stavka je ločen z vejico.

 

Uvajajo ga vezniki, kot so kjer, kamor, koder; kjer koli, do koder, od koder.

 

Vprašalnice: Kam? Kje? Do kod? Od kod?

 

Primer 1

Pot začnemo na planini Pecol, do koder pridemo po strmi in vijugavi cesti z Nevejskega sedla pod Kaninom.

 

Krajevni odvisnik lahko iz stavka pretvorimo v stavčni člen, in sicer v prislovno določilo kraja.

 

Primer 2

Kjer je hiša, je tudi vrt. – Ob hiši je tudi vrt.

 

Če je glavni stavek prekinjen z odvisnim stavkom, vejico pišemo pred odvisnikom in za njim.

 

Primer 3

V znani tržaški kavarni San Marco, kamor pogosto zahaja, sta se pogovarjala o pisateljevem življenju v Trstu in položaju Slovencev v njem.