NAZAJ
Predmetni odvisnik

 

Predmetni odvisnik je podredni stavek, ki vsebuje podatek o vsebini dejanja iz glavnega stavka. Od glavnega stavka je ločen z vejico.

 

Uvajajo ga vezniki (da, ali, če ...), oziralni zaimki (kogar, česar, komur ...) ali vprašalni zaimki (koga, česa, komu ...).

 

Vprašalnice (od 2. do 6. sklona): Koga ali česa? Komu ali čemu? Koga ali kaj? O kom ali o čem? S kom ali s čim?

 

Primer 1

Ustavno sodišče je sklenilo, da se zavržeta pobudi o upravljanju koprskega tovornega pristanišča.

 

Primer 2

Ni vedel, česa naj se loti.

 

Predmetni odvisnik lahko iz stavka pretvorimo v stavčni člen, in sicer v predmet (od 2. do 6. sklona).

 

Primer 3

Nikakor si ne želim, da bi odšli vsi naenkrat. – Nikakor si ne želim hkratnega odhoda vseh.

 

Če je glavni stavek prekinjen z odvisnim stavkom, vejico pišemo pred odvisnikom in za njim.

 

Primer 4

Večina meščanov se tega, da bo mestno jedro zaprto za promet, zelo veseli.